Bibliografia

 

1972

 • Irena Bar / Władysław Berbelicki // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1972, R. 22, nr 1-2, s.153-154 [oprac. MB]

1980

 • [Publikacje] // W : Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie [za lata 1971-1975 ; 1981-1995]. T. 3 ; T. 5-6 / oprac. zespół prac. OIN BG. – Kraków : Wydaw. Naukowe, 1980 ; 1989-1996 [oprac. MB]

1986

 • Kto jest kim w bibliotekarstwie i Informacji Naukowej : Irena Bar-Święch // Poradnik Bibliotekarza. – 1986, nr 7-8, s. 25 [wkładka] [oprac. MB]

1988

 • Laureaci Nagrody im. Heleny Radlińskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa w roku 1988 : nagrody I stopnia : doc. dr hab. Irena Bar-Święch / Krystna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. – 1988, nr 10/11, s. 19-20. – Zamieszczono życiorys bez uwzgl. pracy w WSP. [oprac. MB]

1989

 • Życiorys doc. dr hab. Ireny Bar-Święch / Barbara Sordylowa i Władysława Wójcik // Przegląd Biblioteczny. – 1989, nr 3, s. 217-218 [oprac. MB]

 • Wywiad z doc. dr hab. Ireną Bar-Święch bibliotekoznawcą, nestorem bibliotekarstwa polskiego / rozm. przep. Barbara Sordylowa i Władysława Wójcik // Przegląd Biblioteczny. – 1989, nr 3, s. 209-217 [oprac. MB]

 • Prace z nauki o książce, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych (w wyborze) : Autobibliografia [od 1933 do 1988] / Irena Bar-Święch // Przegląd Biblioteczny. – 1989, nr 3, s. 218-221 [oprac. MB]

1990

 • W dawnej Jagiellonce. – Wspomnienia z okresu pracy w bibliotece z elementami autobiografii / Irena Bar-Święch // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / WSP Kraków. – Z. 5 (1990), s. 243-275 [oprac. MB]

1997

 • Irena Bar-Święch (1909 – 1997) : [nekrolog] / Jerzy Jarowiecki // Przegląd Biblioteczny. – 1997, z. 4, s. 460-465 [oprac. MB]

 • Wspominam Irenę Bar-Święch / Barbara Sordylowa // Przegląd Biblioteczny. – 1997, R. 65, nr 4, s. 464-465 [oprac. MB]

1998

 • Żegnamy Irenę z Turowskich Bar-Święch (21 I 1909 – 11 X 1997) / Jerzy Jarowiecki // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / WSP Kraków. – Z. 9 (1998), s. 209-213 [oprac. MB]

 • Irena Bar / Anna Sienkiewiczowa // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1998, R. 48, nr 1-2, s. 283-288. – Z fotorg. i z autobiogr. [oprac. MB]

2001

 • Barowa-Święchowa Irena Zofia z Turowskich / Barbara Bogołębska // W : Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4 / red. Jerzy Starnawski. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. – S. 13-14 [oprac. MB]

2004

 • Wspomnienie o Irenie Bar-Święchowej / Władysława Wójcik // Konspekt. – 2004, nr 19, s. 122-123 [oprac. MB]

2006

 • Irena Bar-Święch // W : Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946 – 2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006. – S. 20-21 [oprac. MB]

Źródło Bibliografii